[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 6600 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 45 USD/m2/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18  USD
Diện tích: 205 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 2200  USD
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 4500  USD
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 13000  USD
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 65 triệu 
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 25000  USD
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 5000  USD
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12000 USD/tháng
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 2000 USD/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 4000 USD/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 2500 USD/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 5000 USD/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 8500 USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 186 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com