[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
💰 Giá: 30 tỷ 
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 155 tỷ 
Diện tích: 550 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 420 Triệu/m2
Diện tích: 107 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 14 Tỷ
Diện tích: 22 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 15.6 tỷ 
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 27 tỷ 
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội


[/chitiet]